nnlogo-emb

NÆRINGSLIV   BYGG OG ANLEGG

Nordnorsk Næring

NÆRINGSLIV   BYGG OG ANLEGG

Anlegg Nord finsikter markedet

Anlegg Nord har hatt en formidabel vekst. Nå sikter selskapet seg inn mot to hovedgrupper av oppdragsgivere.

bilde

Alta-selskapet Anlegg Nord har vokst kraftig. Selskapet fikk blant annet hovedentreprisen på strekningen Skaidi-Arisberg på Rv 94.

I 2016 doblet selskapet omsetningen fra året før. Samtidig klarte det å opprettholde lønnsomheten. Det hjalp godt på inntektsstrømmen å få hovedentreprisen på oppgraderingen av Rv 94 Skaidi-Arisberg – en kontrakt på 154 millioner kroner. 2016-omsetningen endte på nær 214 millioner kroner.

Regnskapet for 2017 er ikke ferdig ennå, men daglig leder Christian Oskarsson regner med at omsetningen dette året blir rett i underkant av 200 millioner kroner. Det sier han seg godt fornøyd med fordi oppdragene var færre og konkurransen hardere dette året.

oskarson

Christian Oskarsson har som mål å bare levere til det offentlige og til store riksentreprenører. Foto: Anlegg Nord

Tøffere tider

Anlegg Nord ble opprettet i 2013 ved at fire entreprenører i Alta slo seg sammen til én for å kunne by på de største jobbene. Vekstkurvene gikk rett til værs og pengene rant inn. Det nye selskapet kapret oppdrag fra det offentlige. Altaposten kunne ved en anledning fortelle at Oskarsson var overrasket over at konkurrentene lå så høyt over dem i pris. Slik er det ikke lenger.
– Konkurransen har hardnet betraktelig og prisene blitt presset de siste årene, sier Oskarsson. Han sier at det i år og neste år ikke vil være nok oppdrag til alle entreprenørene.

Anlegg Nord har oppdrag til full kapasitetsutnyttelse frem til sommeren, så nye kontrakter trengs selv om selskapet har lengre kontrakter i bunnen. Blant annet dro det i fjor i land en kontrakt på 300 millioner kroner for drift og vedlikehold av veiene i Nord-Troms.

Stordriftsfordeler

Det er et mål for Oskarsson å ikke behøve å permittere folk om vinteren, slik anleggsselskapene vanligvis har gjort. Han forteller at de klarte seg gjennom vinteren uten permitteringer, blant annet fordi de kunne supplere med utbyggingskontrakter fra private.

Den umiddelbare fordelen virksomheten fikk da de fire entreprenørene slo seg sammen var størrelsen og dermed evnen til å kunne by på større oppdrag. Oskarsson forteller at de nå også begynner å få andre sammenslutningsfordeler.
– Vi har en stor maskinpark og kan nå organisere oss slik at den enkelte får jobbet mye med det han er best på. Vi har en god miks av flinke folk, sier han.

Rendyrker satsingen

Oskarsson forteller at deres mål er å bare levere til det offentlige og til store riksentreprenører, det siste som underleverandør. Han sier at deres sterkeste sider er logistikk og store masseforflytninger.
– Der er vi svært gode. Vi er også gode til å bygg infrastruktur, sier han.

Selskapet har hittil holdt seg i Finnmark og Nord-Troms, men har så smått begynt å kikke lenger sørover. For en stund siden la det inn anbud på en jobb på Helgeland, en jobb de ikke fikk fordi de var for dyre.

Selskapet er Finnmarks største entreprenør, en posisjon det erobret i 2016. Før det var AS Oscar Sundqvist størst.

Anlegg Nord har fem eiere med like stor eierandel. Christian Oskarsson er en av eierne.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil