nnlogo-emb

NÆRINGSLIV   ØKONOMI

Nordnorsk Næring

NÆRINGSLIV   ØKONOMI

Superfart i nordnorsk næringsliv

Nordnorsk næringsliv gikk inn i 2017 med superfart. Inntektene økte, lønnheten bedret seg og bedriftseierne ble mye rikere.

bilde

Bilbransjen kan som de fleste andre i Nord-Norge juble over kraftig inntektsvekst i 2016. Bransjen omsatte for drøye 13 milliarder kroner, men satt igjen med bare 250 millioner på bunnlinjen. Det gjør den til en av bransjene med lavest lønnsomhetsmargin. (Illustrasjonsfoto)

Mens bedriftslederne fremdeles ikke har fått avsluttet regnskapene for 2017, viser Nordnorsk Nærings analyse av 2016-regnskapene for alle bedrifter med mer enn fem millioner kroner i omsetning at det meste gikk bra for Nord-Norges bedrifter i 2016.

Bedriftene hadde til sammen 342,1 milliarder kroner i inntekt. Det er 49,7 milliarder (17,0 %) mer enn året før.

Mest lønnsom

Årsresultatet gikk opp fra 12,8 milliarder til 23,6 milliarder i 2016. Altså nesten en dobling. Fiskeoppdrett og finans peker seg ut som de klart mest lønnsomme næringene. For hver hundrelapp oppdrettsnæringen har i omsetning, blir 40 kroner værende i bedriften som resultat før skatt. Finans henger ikke langt bak med 37 kroner.

De laveste marginene har handel, industri, bilbransjen og de som tilbyr tjenester innenfor helse, omsorg og barnehager. Her er også medregnet sykehus og andre virksomheter som utfører offentlige oppgaver, mens som er organisert som aksjeselskap.

Størst fart

Oppdrettsnæringen økte omsetningen med 58 prosent fra 2015 til 2016, og er den næringen som klatrer rasket opp inntektsstigen. Finans, eiendom og handel holder også god fart.

Eierne av fiskeoppdrettsselskap og de som driver innenfor landbrukstjenester og landbasert næringsmiddelindustri tar ut de feteste utbyttene når vi ser på utbyttene i forhold til årsresultatene. Vi har ikke analysert hva disse pengene går til, men minner om at oppdrettsselskapene står på terskelen til omfattende endringer og store investeringer, blant annet i form av helt nye oppdrettsanlegg, som blant annet havfarmer og oppbygging av egne stamfisk- og smoltselskap. Penger blir derfor tatt fra et datterselskap til bruk i et annet.

Nøkkeltallene for norsnorsk næringsliv

tabellth
tabell

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Eivind Stokvik

Markedskonsulent

Tlf. 400 37 400

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil