nnlogo-emb

TROMS   BERGVERK OG GRUVE

Nordnorsk Næring

TROMS   BERGVERK OG GRUVE

Skaland Graphite vurderer nytt marked

Produksjonen av el-biler som drar etterspørselen etter grafitt og prisene opp.

bilde

Trond Abelsen i Skaland Graphite forteller at de vurderer å satse p det voksende batterimarkedet der krystallinsk grafitt er en viktigste bestanddel. Foto: Skaland Graphite

Nå vurderer gruveselskapet Skaland Graphite på Senja å satse på det voksende markedet.

Skaland Graphite har gjennom et laboratorium i Tyskland fått fastslått at grafitten deres egner seg til bruk i batterier.

Krystallinsk grafitt er den viktigste bestanddelen i Li-ion-batterier, som brukes til el-biler – og til det meste som drives med batterier, fra små duppeditter til båter og store maskiner.
Grafitten brukes i batterienes anode.

El-biler driver prisene

Nå kommer også el-drevne båter, tog, gruve- og anleggsmaskiner for fullt. Selv små, el-drevne passasjerfly vil være i luften i løpet av få år, så da kan man bare tenke seg hvordan det går med etterspørselen etter det verdifulle mineralet på Senja.

Senja-bedriften leverer ikke til batterimarkedet ennå. Daglig leder Trond Abelsen poengterer at det ikke er bare å sette i gang og levere til dette markedet. Den peker på at råstoffet må foredles til det man kaller sfærisk grafitt, som er små porøse kuler på maksimum 15 mikrometer. (1 mikrometer er en tusendels millimeter.)

Les om Siv Jensens overraskelse til Skaland Graphite her.

To års perspektiv

– Dette krever betydelige investeringer og utprøvninger av prosesser og teknologi. Vi er ennå ikke ferdig med utprøving av instrumenter som må til for å kunne utføre produksjonen. Og vi vet ikke hvor store investeringer som må til, sier Abelsen.

utskipning

Hver tredje uke skipes grafitt ut fra Skaland. Her ser vi oppredningsverket og lageret ved utskipningskaien. Foto: Reiner Schaufler/Skaland Graphite

Han sier at de fortsetter forskningen og at de om et par år antakelig kan si mer sikkert om de vil satse på å utvikle råstoffet til batterigrafitt, som det i dag bare er Kina som leverer.

Krystallinsk grafitt

grafitt

Grafitt er et gråsvart, mykt mineral. Du kjenner det igjen på at det avgir en mørk strek når du skraper på det. Det vi kaller «bly» i blyanten er grafitt. Det utvinnes av karbon.

Verdens rikeste kjente forekomst av grafitt ligger i Skalandfjellene på øya Senja utenfor Tromsø. En av Senja-selskapets store fordeler er at de tar ut et mineral med et karboninnhold på 30-40 prosent, mens de fleste produsentene må nøye seg med 10 prosent og mindre.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil