nnlogo-emb

NORDOMRÅDET   OLJE

Nordnorsk Næring

NORDOMRÅDET   OLJE

Røkke tror på Nord-Norge

Røkke-kontrollerte Aker BP satser utelukkende på norsk sokkel.

bilde

Letedirektør Gro Haatvedt fastslår at Aker BP har som mål å redusere tiden det tar fra et funn er gjort til et felt er satt i produksjon med 40 prosent. Det betyr at de skal kutte ned tiden med fire-fem år. Foto: Aker BP

– Tiden med store elefanter er stort sett over, sier selskapets letedirektør, Gro Gunleiksrud Haatvedt. Likevel mener hun og den øvrige ledelsen i Aker BP at det er store muligheter for å gjøre funn på nordnorsk sokkel som de kan tjene gode penger på.

Selskapet har et letebudsjett på 250-300 millioner dollar (2,0-2,4 mrd. kroner) i snitt per år. Omtrent halvparten av brønn-budsjettet skal gå til leting på nordnorsk sokkel.

Balansepris

Haatvedt fastslår at norsk sokkel nå har balansepriser som slår ut skiferoljen i USA. Skiferoljens fortrinn er at det er mer volum i forekomstene. Hun poengterer at det ikke er spesielt dyrt å bore på norsk sokkel, heller ikke i Barentshavet hvor noen av reservoarene er grunnere enn i Nordsjøen. Hun minner om at Johan Castberg-feltet nord for Hammerfest er nede på en balansepris under 35 dollar fatet. Haatvedt var for øvrig en av de som var med og fant dette feltet i 2011. 35 dollar fatet er også den prisen Aker BP må ha for å få dekket omkostningene og sikre seg en rimelig avkastning, ifølge Haatvedt.

Kostnadsreduksjon

kjell-inge-rokke

Røkkes oljesatsing gjennom Aker BP skjer utelukkende på norsk sokkel. Foto: Aker ASA

Den store kostnadsreduksjonen i oljenæringen de siste årene gjør funn, som før ville vært for dyre å utnytte, lønnsomme. Haatvedt sier at kostnadskuttene skyldes kontinuerlig forbedringsprogram, standardisering og en ny måte å jobbe med leverandørene på blant annet gjennom allianser på norsk sokkel.
– Selskapene og leverandørene i alliansene er bevisste på å få ned kostnadene, sier hun.

Samarbeider

Hun poengterer at Aker BP i motsetning til tidligere bruker mindre tid og penger på å kontrollere leverandørene.
– I stedet jobber vi sammen som ett team og sitter til dels i samme rom. Gevinsten er at vi i mye større grad enn før utvikler samme forståelse av mulighetene og nedsidene raskere. Dette sparer vi mye tid og penger på. Dette er også nyttig i letefasen, som må ha et lengre perspektiv på kostnader og utvikling av mer fremtidsrettede, kosteffektive utbyggingsløsninger. For å få til denne effektiviseringen er vi avhengig av å samarbeide tett med leverandørene våre gjennom alliansene, sier Haatvedt.

Kortere tid til produksjon

Hun peker på at verdiskapningen på sokkelen blir større dersom flyteffektiviteten, som næringen kaller det, øker. Det går ut på blant annet å redusere tiden det tar fra et funn er gjort til et felt er satt i produksjon.
– Vår ambisjon er å korte denne tiden med 40 prosent, sier Haatvedt.

Dette har ofte tatt 10-12 år. 40 prosent ned gir en tidsbruk på 6-7- år. Det er særlig i Barentshavet vest en slik reduksjon er mulig, ifølge Haatvedt. Det gjelder blant annet dersom vi gjør funn på Svanefjell, som ligger i et område nærmere Gohta- og Alta-funnene og Johan Castberg.
– Spennende område. Det blir lønnsomt hvis vi finner olje der, sier hun.

I områdene ved russergrensa, som Hjalmar Johansen-høyden (som russerne kaller Fedynsky-høyden), blir det ifølge Haatvedt vanskeligere med så kort tidsintervall siden det ikke finnes infrastruktur der og det er langt fra land.

10-13 brønner

Haatvedt forteller at Aker BP skal være med på 10-13 brønner til neste år, omtrent halvparten av dem i Barentshavet. Hun sier at brønnene i Barentshavet har høy geologisk risiko, spesielt i Barentshavet sørøst der de skal teste ny letemodell i egenoperert lisens på Hjalmar Johansen-høyden.
– Gitt at vi lykkes med funn så kan området ha et kommersielt potensial, sier hun.

Letedirektøren fastslår at de nettopp i letefasen kan legge til rette for at beslutninger og eventuelle utbygginger kan skje raskere og billigere. Det handler om å ha gode data før de borer første brønn, og samle inn kritiske data i brønnen for å lage gode geo-modeller, slik at kollegene i fasene etter dem kan ta over noe som er godt bearbeidet.
– I løpet av 2018 kan vi vite om noen av områdene har potensial til å utvikle seg videre, sier hun.

Røkke kontrollerer

Aker BP er notert på Oslo Børs, men Kjell Inge Røkke kontrollerer 40 prosent av aksjene gjennom Aker ASA. BP eier 30 prosent.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil